Eurofondy

Eurofondy

Názov:  Imrich Goliaš – LIANA-GOLF
Sídlo:    Lopuchovská 734/1, 086 41  Raslavice
IČO / DIČ:   10662766 / 1020703475

bola úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre projekt:

Názov projektu: Zefektívnenie podnikania zapojením domácich obyvateľov do procesu výroby slovenských výrobkov v regióne Raslavice a okolie.
Operačný program:   Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Internetová stránka: www.opkahr.sk
Prioritná os: 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie:   1.1 – Inovácie a technologické transfery

Miesto realizácie projektu:

  NUTS II   Východné Slovensko
  NUTS III   Prešovský kraj
  Okres   Bardejov
  Obec   Raslavice
  Ulica   Lopuchovská
  Číslo   734/1

Stručný opis projektu:

V rámci projektu sa obstará nová technológia na balenie - baliaci stroj 1radový – 1 ks a baliaci stroj 2radový – 1 ks, čím sa zabezpečí zníženie energetickej náročnosti výroby , prašnosti a tiež hlučnosti v procese výroby. Vzniknú 2 nové pracovné miesta cielene pre príslušníkov MRK na pozície pomocných strojníkov, ktorých plánuje firma prijať a si sama vyškoliť v potrebných kľúčových zručnostiach už zaškoleným dlhoročným personálom.

Začiatok realizácie projektu: 09/2014
Koniec realizácie projektu:    06/2015

Názov a internetová stránka riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR, www.economy.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku: 202 300,00 EUR

Používaním stránok prevádzkovateľa LIANA GOLIAŠ s.r.o.
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.